homeplant en zorgtuinonderhoudgoede grond

Hoe krijgt u een mooie sterke tuin?

Eigenlijk heel eenvoudig: door de natuur haar werk te laten doen en daardoor een vitale tuinbodem te creëren. De natuur doet haar werk al eeuwenlang voorbeeldig; diverse natuurlijke processen spelen ingenieus op elkaar in en vormen daarbij een praktische kringloop. Als we de bodem goed bekijken zien we een prachtig samenspel van mineralen, organisch materiaal, lucht, water en levende organismen.

Plantenvoeding

Planten hebben water en zonlicht nodig om te groeien. Een groot deel van hun voedingsstoffen halen ze met hun wortels uit de grond. Die stoffen moeten dan wel opgelost zijn in vocht, daarom is water dus zo belangrijk voor planten.

Humus

Veel planten halen hun voeding het liefst uit een speciaal soort rijke grond: humus. Humus vormt zich op basis van mineralen (verweerd gesteente) en afgestorven organisch materiaal (bijvoorbeeld dode plantenresten), lucht en water. Het is een levend geheel dat ontstaat door de activiteit van de organismen (insecten, wormen, bacteriën, gisten en schimmels) in de grond, die stoffen verteren, afbreken, omzetten en weer opnieuw opbouwen. Dit geeft een rijke voedingsbodem voor planten. Als de humuslaag eenmaal is gevormd, houdt die zichzelf lang in stand als er regelmatig organische stof aan wordt toegevoegd.

De bodemstructuur

Een goede bodemstructuur is kruimelig van opbouw waarin veel gangen en holten voorkomen. Deze zijn essentieel voor een goede afwatering en de aanvoer van zuurstof voor de natuurlijke omzetting van plantresten in de bodem. Ook wortels maken gebruik van deze ‘groeiwegen’.

Een slechte bodemstructuur ontstaat bijvoorbeeld bij veel regen of door teveel druk (belopen, berijden enz.). De grond slaat als het ware dicht. Door het toevoegen van bijvoorbeeld compost of gecomposteerde cocosvezel, wordt het bodemleven gestimuleerd en ontstaan, bij de vertering, holtes in de grond.

Tip

Schep de bovenste laag grond bij voorkeur niet om met een spade maar gebruik een schoffel of bodemcultivator. De grond wordt dan los gemaakt zonder dat de gelaagdheid verdwijnt en zonder dat het bodemleven wordt verstoord.

De zuurgraad van de bodem

Heel belangrijk voor het bodemleven en de groei van planten is de zuurgraad van de bodem. De zuurgraad (pH) wordt met een getal aangegeven; hoe hoger dat getal, hoe minder zuur de grond is. Veel planten houden van iets zure grond, dus net onder pH 7. Maar de meeste planten kunnen uit een heel zure bodem onvoldoende voedingsstoffen opnemen. Er zijn ook planten die juist wel van zure grond houden (zoals heidegrondplanten, rododendrons, Pieris enz.).
In de praktijk komt het erop neer dat minder zuur betekent: kalkrijker. Dus hoe hoger het pH-getal, des te kalkrijker de grond zal zijn. Bij een te zure grond (te lage pH-waarde) zult u een kalkmeststof moeten geven. Vooral op kleigrond kan dat nodig zijn. Of u speciale maatregelen moet nemen en hoe de bemestings- en zuurgraad van de grond is, kunt u laten onderzoeken.

Bodemonderzoek

U kunt eens in de paar jaar een bodemonderzoek uit (laten) voeren zodat u precies weet of de bodem in uw tuin zuur is of niet. Het grondmonster kunt u zelf samenstellen door op verschillende plekken in de tuin wat grond te verzamelen en te laten testen. In onze winkels kunnen we u verder helpen en we hebben ook eenvoudige zelftests. Een eventueel advies tot bekalking van de grond geldt voor enkele jaren.

Kalk

Wanneer kalken?

Als uw tuinbodem inderdaad kalk nodig heeft kunt u dat het beste doen vanaf de herfst tot in januari. Als u in de herfst nog heeft bemest, stelt u het kalken uit tot januari/februari. Om het verlies van voedingsstoffen te vermijden, mag pas ten minste twee maanden na het bemesten kalk worden gegeven, bij kunstmest pas na minimaal één maand. Verdeel de kalk gelijkmatig over het grondoppervlak, de regen spoelt het wel in de grond. Let op dat u niet teveel kalk geeft; dat kan verhinderen dat de plant bepaalde stoffen zoals ijzer, magnesium en dergelijke kan opnemen.

Waarom is kalk belangrijk?

 

Tip

Op z’n vroegst één maand na het bekalken mag pas worden gezaaid, kalk werkt namelijk kiemremmend.