homewerken in de tuintuinmachinespersoonlijke bescherming

Handschoenen

Handschoenen zijn bedoeld om de handen te beschermen. Tegen kou, maar ook tegen vocht, zuren en werkzaamheden die de huid zouden kunnen beschadigen. Handschoenen zijn volgens de Europese richtlijnen in te delen in 3 veiligheidsklassen:

Categorie 1:

Deze handschoenen bieden geringe bescherming en zijn bedoeld voor situaties met weinig of geen gevaar voor verwonding. Hieronder vallen bijvoorbeeld tuinwerkhandschoenen voor lichte werkzaamheden.

Categorie 2:

Deze handschoenen zijn voor situaties met een middelzwaar risico. Ze hebben speciale eigenschappen zoals bijvoorbeeld een extra beschermende laag. Deze handschoenen zijn bedoeld voor bijvoorbeeld schoonmaakwerk met bijtende stoffen.

Categorie 3:

Handschoenen die speciaal zijn ontworpen voor bescherming in bovenmatig gevaarlijke situaties. Zoals bij brandgevaar, bijtend zuur, of extreme kou. Ook voor bescherming van letsel door bijvoorbeeld messen of kettingzagen.
Handschoenen moeten voorzien zijn van een CE-keurmerk waardoor je kunt zien welke bescherming de handschoen geeft. Daarbij is dan vaak een nummercode vermeld die aangeeft welke specifieke bescherming wordt geboden:

Gehoorbescherming

Geluid kan hinderlijk zijn maar het kan zelfs tot permanente gehoorbeschadiging leiden. Bij sommige klussen, zoals machinaal zagen en schuren, is het daarom van belang om uzelf te beschermen. Op de verpakking van alle gehoorbeschermingsproducten is aangegeven welke dempingswaarde de producten bieden.

Oogbescherming

Bij veel klussen kunnen splinters, (stof)deeltjes en brok stukken vrijkomen, die in de ogen kunnen komen. Dit kan leiden tot irritatie of permanente beschadiging van het netvlies. Daarom is het dragen van een veiligheidsbril van groot belang. Indien u reeds een ‘gewone bril’ draagt raden wij u aan een veiligheidsbril te kiezen die over uw bril gedragen kan worden.

Stofmasker

Bescherming tegen stofdeeltjes

Stofdeeltjes komen bijvoorbeeld vrij bij het schuren (hout/verf/stucwerk) of bij het werken met isolatiematerialen. Deze stofdeeltjes worden ingeademd en komen in de longen terecht, waar ze aanzienlijke schade aan kunnen richten. U kunt zich tegen stofdeeltjes beschermen door een stofmasker te dragen. Er zijn verschillende stof beschermingsklassen die worden aangegeven met de zogenaamde FFP-codering.
FFP1 is geschikt voor werkzaamheden waarbij stof ontstaat, zoals bijvoorbeeld vegen, het slijpen en snijden van normaal metselwerk en beton (geen kwarts!) en het gebruik van cement.
FFP2 is geschikt voor tijdens werkzaamheden als het schuren en afkrabben van oude verf, het zagen en boren van hout (niet beuken en eiken), metselwerk, beton, steen en pleisterwerk en sloopwerkzaamheden en werkzaamheden in stallen en andere dierverblijven.

Veilig werken met tuinmachines

Als u werkt met tuinmachines adviseren wij om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen voor uw eigen veiligheid. In onderstaand schema hebben wij aangegeven bij welke tuinmachine u welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen.

Persoonlijke bescherming

• Gaasscherm en gehoorbeschermer zijn eenvoudig aan elkaar te bevestigen;
• Handschoen voorzien van latex of PU coating zorgen voor een goede grip. Daarnaast zijn ook synthetisch lederen handschoenen met schokdempende pads zeer geschikt voor tuinmachines;
• Tevens hebben wij een uitgebreid assortiment veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen en laarzen in verschillende uitvoeringen.

* Bij het gebruik van een kettingzaag wordt aangeraden werkschoenen te dragen met zaagprotectie en een helm als u bomen of struiken boven schouderhoogte gaat omzagen.

Meer weten?

Voor meer informatie over persoonlijke veiligheid en handschoenen kunt u terecht bij onze winkelmedewerkers.