homedier en welzijnkippeneieren leggen

Eieren leggen

Eieren leggen

Kippen leggen eieren in alle maten en kleuren. Geef je kip goed voer en houd het nest schoon, dan krijg je mooie, gezonde eieren. Hoe ouder de kip, hoe groter het ei.

Soorten eieren

Kleuren

Kippen leggen verschillende kleuren eieren. Aan de oorlellen van de kip zie je vaak welke kleur eieren ze legt. Dat zijn niet de lelletjes onder aan haar snavel, maar zitten aan de zijkant van haar kop. Een oorlel is wit of rood. Kippen met witte oorlellen leggen meestal witte eieren en kippen met rode oorlellen meestal bruine. De apart gekleurde eieren, zoals blauwe, groene of donkerbruine worden meestal gelegd door hennen met rode lellen.

Een mooie dooier

De kleur van de eidooier wordt bepaald door het voer. Geef je de kippen veel voer dat veel kleurstof bevat, zoals gras en maïs dan wordt de kleur van de dooier donkergeel tot oranje.

Grit voor een stevige schaal

Het grit dat de kip eet zorgt voor genoeg kalk om een goede schaal te vormen. Krijgt je kip te weinig kalk binnen, dan legt ze een ei met een slap velletje als schaal: een windei.

De grootte van het ei

Het eerste ei van een jonge kip is vaak heel klein. Oude leghennen leggen de grootste eieren. De kip legt in het eerste levensjaar de meeste eieren. Daarna daalt de eiproductie met 20 procent per jaar. Wel worden de eieren iets groter. Gemiddeld legt een kip in haar leven 320 eieren. De grootte van de kip zelf zegt eigenlijk niets, al zal een krielkip geen enorme eieren leggen. Een gemiddeld ei weegt 60 gram.

Geen haan nodig

Een hen heeft geen haan nodig om eieren te leggen, maar zonder haan is het ei niet bevrucht. Er kan met deze eieren dus geen nestje gefokt worden. Nadat het ei uit de eierstok in de eileider is gesprongen, duurt het 25 tot 26 uur voordat ze het legt. In deze tijd wordt het eiwit, de schaalvliezen en de kalkschaal gevormd. De hennen zonderen zich af van de andere kippen en gaan op het legnest zitten. Nadat het ei gelegd is, heeft ze binnen 2 uur de volgende eisprong. Een hen legt dus niet elke dag een ei, er zit zo'n 28 uur tussen.

Schoon nest, lekker ei

Maak een aantrekkelijk legnest, zo voorkom je dat de kip de eieren door het hele nachthok legt. Maak in het legnest alvast een begin van een fijn nestje met stro of hennepstrooisel. Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat het werkt, maar sommige kippenhouders stimuleren de hennen met stenen namaakeieren in het nest. Ook al lijken alle nesten in een hok misschien hetzelfde, toch hebben veel hennen een uitgesproken voorkeur voor een nest en daarin worden dan ook de meeste eieren gelegd. Houd het legnest schoon. Als de eieren vies worden omdat ze bijvoorbeeld in ontlasting liggen, komen de bacteriën uit de mest in het ei terecht. Dat komt door de poreuze schaal van het ei. Het ei laat lucht door als er een kuikentje in zit. Was de eieren niet, je haalt het beschermlaagje van het ei waardoor bacteriën nog makkelijker naar binnen kunn.