homedier en welzijnkippende haan en kuikentjes

De haan en kuikentjes

De haan en kuikentjes

Een haan is erg leuk maar geeft ook overlast. Leer agressief gedrag af. Het uitbroeden van eieren duurt 21 dagen. Laat de kip zelf broeden of gebruik een broedmachine.

Wel of geen haan

Een haan is erg vermakelijk maar geeft ook overlast. Hij zorgt als een echte heer voor zijn dames en bevrucht eieren, waardoor je een nestje kuikentjes ziet opgroeien. Zijn gekraai, dat hij de hele dag door doet om zijn territorium af te bakenen geeft vaak overlast. Een toom met hennen zonder haan gaat ook prima.

Haantjesgedrag

Het gedrag en uiterlijk van een haan is heel anders dan die van de hen. Je haan is soms behoorlijk agressief en valt misschien zelfs aan. Hij gebruikt dan zijn snavel, nagels en sporen. Een spoor is een soort grote bijnagel die aan de binnenkant van zijn poten groeit. Zo’n spoor wordt heel lang en gebruikt de haan vooral om met andere hanen te vechten. Zo bepalen ze onderling de rangorde.

Trek een waterpistool

Probeer te achterhalen waarom je haan zich aggresief gedraagt en aanvalt. Doet hij dat om zijn hennen te beschermen of valt hij uit het niets aan? Het is dus niet handig om tussen een haan en zijn hennen te gaan staan. Zijn er geen hennen in het spel en valt hij vanzelf aan? Dan probeert hij je de baas te zijn. Leer je haan dat af door een emmertje water over hem heen te gooien of spuit hem nat met een waterpistool.

Fok niet met agressieve hanen

Agressief gedrag is erfelijk. Fok daarom niet met agressieve hanen. De kans dat de kuikens later ook agressief zijn is daardoor veel groter.

Broedse kip

Een broedse kip legt geen eieren meer en zit vaak lange tijd in het legnestje. Ze maakt typische kloekgeluidjes, eet weinig en vooral graan. Ze heeft een verdedigende houding tegenover de andere kippen en het baasje: kop omlaag, kont omhoog, omhoogstaande veren en de vleugels iets van het lichaam af.

Het broeden

Natuurlijk broeden is de makkelijkste manier om kuikens te krijgen en groot te brengen. Zodra een kip broeds is, leg je er eieren onder en verder regelt ze alles zelf. Houd de hen op een rustige plaats apart van de rest, zodat ze niet gestoord wordt. Een groot ras kan maximaal twaalf van haar eigen eieren uitbroeden. Bij krielkippen zijn dat acht tot tien eieren, afhankelijk van het ras. Belangrijk is dat alle eieren altijd onder de kip liggen om warm te blijven. Het broedproces duurt bij natuurlijke en kunstmatige broed 21 dagen. Toch komen eieren onder bepaalde omstandigheden vroeger of zelfs later uit.

Snel even eten en drinken

Haal je kip een keer per dag van het nest zodat ze kan eten, drinken en haar behoefte kan doen. De eieren koelen ondertussen even af, dat is goed voor de weerstand van de kuikens. Deze pauze duurt 10 tot 20 minuten. Geen paniek dus als de broedse hen het nest even inruilt voor een zonnige namiddag in de tuin.

Andermans ei?

Een hen accepteert broedeieren van elk ras, je kan dus ook broedeitjes van andere rassen onder de broedse dame leggen. Je kip weet niet beter dan dat het haar eigen kroost is. Zelfs kwartel- of fazanteneitjes broedt ze met de nodige zorg uit om daarna het jonge grut op te voeden.

De geboorte

Eitand

Zodra een kuiken begint te piepen in het ei duurt het niet lang meer voordat hij zich een weg naar buiten pikt. Hij doet dat met zijn speciale eitand op het snaveltje. Deze eitand verdwijnt na de geboorte vanzelf. Het kapot pikken van de schaal is een heel karwei voor het ongeboren kuiken, velen lassen na het eerste gaatje een rustpauze van een paar uur in voordat ze verder pikken. De geboorte duurt soms wel een etmaal. De eerste 24 uur zie je de kleintjes niet vaak. Het enige dat ze deze periode nodig hebben, is de warmte van de moederkloek.

Broedmachine

Je kan de eieren ook uitbroeden met een broedmachine. Dat heeft als voordeel dat je zelf bepaalt wanneer de eieren uitkomen en de hen legt ondertussen nieuwe eitjes. De ideale broedtemperatuur is 37,8 C. Naast de temperatuur is de luchtvochtigheid heel belangrijk. Keer de eitjes regelmatig, minstens twee keer per dag. Net als bij de natuurlijke broedwijze is een dagelijkse afkoeling van de eieren goed voor de weerstand van de kuikens. Als de kuikens er eenmaal zijn, moeten ze nog 24 uur
in de broedmachine blijven om te drogen en om op krachten te komen. Voer en water hebben ze in deze periode nog niet nodig.

Infraroodlamp voor kuikens

Kuikens die uit een broedmachine komen, moeten verwarmd worden door een infraroodlamp. Een infraroodlamp geeft warmte maar geen licht. Zo groeien de kuikens op bij een natuurlijk dag- en nachtritme. Verwarm het hok de eerste week tot 38 C. Tijdens de eerste week verlaag je de temperatuur langzaam tot 35 C. Verlaag vanaf de tweede week de temperatuur wekelijks met twee graden, door de lamp hoger te hangen. Na 2 tot 3 weken zet je de kuikens in hun uiteindelijke hok. Laat de infraroodlamp nog 4 weken hangen en verlaag de temperatuur totdat je de gemiddelde buitentemperatuur hebt bereikt. Verwarm de kuikens alleen nog in koude nachten. Liggen de kuikens recht onder de lamp boven op elkaar? Dan hebben ze het koud. Liggen ze in een wijde cirkel om de lamp heen, dan is de temperatuur te hoog.