homedier en welzijngeiten en schapenregeling geiten en schapen

Registreren

Houdt u dieren, dan bent u verplicht deze te identificeren en te registreren bij het ministerie van LNV. Bij een besmettelijke dierziekte of bij gevaar voor de volksgezondheid zijn de dieren en hun plaats van herkomst dan snel te traceren. Ook alle gebeurtenissen zoals een geboorte, sterfte of verplaatsing moet u opgeven. De geregistreerde gegevens worden ook gebruikt voor de controle van subsidieaanvragen en de controle op het naleven van de mestwetgeving.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de Regeling Identificatie & Registratie van dieren, kortweg I&R. De regeling voor schapen en geiten zal met ingang van 1 januari 2010 ingrijpend wijzigen. Indien u één of meerdere schapen en/of geiten houdt vindt u hieronder een korte beschrijving van de verplichtingen rondom het houden van schapen en/of geiten.

Ook voor hobbydierhouders

 Voor het houden van schapen en/of geiten gelden een aantal verplichtingen. Deze vallen onder de Regeling Identificatie & Registratie (Regeling I&R) van dieren. Deze regeling zorgt er onder andere voor dat de overheid snel kan handelen op het moment dat er een besmettelijke dierziekte uitbreekt. De voorschriften gelden zowel voor beroepsmatige houders als voor hobbydierhouders.

 De belangrijkste voorschriften voor hobbydierhouders zijn:
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site van LNV en kies vervolgens 'Registratie' onder het kopje 'Onderwerpen'. Of bel met het LNV-Loket, telefoon 0800 – 22 333 22 (op werkdagen van 08.30 en 16.30 uur) voor: