homeplant en zorggazongazon bemesten en bekalken

Gazon bemesten en bekalken

Om uw mooie gazon ook mooi te houden is wekelijks maaien alleen niet voldoende. Regelmatig bemesten is noodzakelijk. Vooral in het voorjaar en de zomer trekt het gras veel voedingsstoffen uit de bodem. En dat moet worden aangevuld. Welke meststof u het beste kunt kiezen, is erg afhankelijk van het doel van de bemesting en de grondsamenstelling in uw tuin.

Grondsoort

Zandgrond bijvoorbeeld vraagt nu eenmaal om een andere bemesting dan klei- of leemgrond. Vraag bij twijfel advies aan BoerenBond/Welkoop, want een willekeurige meststof kiezen en uitstrooien leidt vaak tot teleurstelling. De samenstelling van de mest moet zijn afgestemd op de groeifase van het gras. Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Minerale of organische bemesting?

Minerale bemesting (met kunstmest)

Met deze traditionele manier van gazonbemesting met kunstmest volgt u 3 stappen:
1. Verticuteren

Hiermee verwijdert u vilt en mos en wordt de grond belucht. Water en voeding kunnen weer makkelijk doordringen in de bodem.
2. Testen
Met een grondtest kunt u de zuurgraad van uw grond meten en zo nodig op peil brengen door kalk te strooien (zie onderwerp Kalk).
3. Bemesten
De belangrijkste meststoffen zijn stikstof (N), fosfor (P) en kali (K). Deze zitten in al onze mestproducten, maar in wisselende samenstellingen - afhankelijk van wat een gazon het meest nodig heeft. Blijft uw gazon ondanks de NPK-bemesting toch geel, dan heeft het extra voedingsstoffen nodig. Wij helpen u graag met advies.

Organische bemesting (met natuurlijke meststoffen)

Met deze bemestingsmethode worden in principe dezelfde stappen als bij minerale bemesting gemaakt, met als extra stappen: doorzaaien met graszaad, laten liggen van grasmaaisel en strooien van plantaarde en compost. U gebruikt bij deze methode uitsluitend natuurlijke meststoffen. In tegenstelling tot kunstmest, heeft organische mest een lange werkingsduur en verrijkt het de grond en bodemstructuur. De korrels geven regelmatig kleine hoeveelheden mest af aan de grond, waardoor deze bemesting zeker 3 tot 4 maanden effect heeft. Een organische meststof zal het gras ook niet beschadigen of ‘verbranden’ als het meteen na het maaien wordt aangebracht. Dit risico is bij kunstmest wél aanwezig. Om een sterk en gezond gazon te krijgen, zal er met langwerkende mest twee keer per jaar bemest moeten worden. Eén keer in het voorjaar, om het gras snel te laten herstellen van de winter. Maart/april zijn hiervoor de beste maanden. De tweede bemesting volgt dan in juli (in ieder geval niet later dan medio augustus, want het gras moet voor de winter kunnen ‘afrijpen’).

In ons assortiment vindt u producten voor beide bemestingsmethoden. Gebruik ze niet door elkaar, maar blijf bij één methode.

Gazonplan van dcm

DCM heeft een gazonplan opgelsteld voor alle seizoenen van het jaar. Ook worden problemen als vergeeld gazon of mos in uw gazon aangepakt.

7 stappenplan van Ecostyle

Ecostyle heeft een handig stappenplan gemaakt voor het hele jaar. Zo weet u precies wat u wanneer moet doen om een mooi gazon te krijgen en te behouden.

Kalk

De zuurgraad van de grond is belangrijk voor een gezonde plantengroei, dus óók voor het gras. Deze zuurgraad wordt uitgedrukt in de zogenaamde ‘pH-waarde’. Een lage waarde (onder pH7) betekent dat de grond (te) zuur is. Kalkmeststoffen verlagen de zuurgraad (brengen de pH-waarde omhoog). Om de pH-waarde van uw grond te kunnen meten, zijn er diverse eenvoudige thuistesten verkrijgbaar en bij BoerenBond/Welkoop zijn ook regelmatig grondtestdagen maar ook op andere dagen kunt u in overleg een monster langs brengen dan laten wij dat voor u testen.

Blijkt de grond te zuur, dan is calcium (kalk) de belangrijkste werkzame stof die de zuurgraad verbetert. De zuren worden voor een groot gedeelte door kalkmeststoffen geneutraliseerd. Daarnaast verbetert calcium de bodemstructuur. De grond wordt luchtiger en meer doorlaatbaar, waardoor planten dieper en sterker kunnen wortelen en beter zullen groeien. Ook de waterhuishouding in de grond is gebaat bij een luchtige bodem. Bij een goede pH-waarde van de grond zullen ook meststoffen beter opgenomen worden door de grasplanten.

Ook hier geldt: strooi niet willekeurig zonder reden. De beste tijd om langdurend werkende kalkmeststof aan het gazon te geven is eind van het jaar, zodat de werkzame stoffen gedurende de winter kunnen inwerken. Kalk spoelt, anders dan bijvoorbeeld stikstof, niet snel uit. Maar u kunt ook in het voorjaar nog kalken.