homedier en welzijndieren om het huisegels


Alles over egels

De egel is beschermd, een nachtdier en houdt een winterslaap. Ze eten insecten, slakken, kikkers en jonge muizen. Geef hem in de winter water en kattenvoer, geen melk.

Nachtdier

Overdag zul je de egels niet veel tegenkomen; het zijn echte nachtdieren. Al willen ze nog wel eens een zonnebadje nemen. Overdag slapen ze in een kuiltje in de grond dat is bekleed met bladeren en ander natuurlijk materiaal. Vaak liggen ze onder lage struiken, takkenhopen, houtwallen in dichtbegroeide tuinen en parken of in een rustig schuurtje.
Als u er eenmaal een gezien heeft, zult u hem waarschijnlijk vaker treffen. Egels gebruiken namelijk vaak een vaste route. ’s Nachts of in de schemering gaan ze op zoek naar voedsel, waarbij ze per nacht wel drie tot vijf kilometer lopen. Egels houden van een dak boven hun hoofd. Plaats een egelhuis of egelmand in de tuin, beschut onder bomen of struiken.

Winterslaap

De winterslaap begint in oktober/november en duurt tot april/mei. Egels houden hun winterslaap in een winternest gemaakt van droge bladeren meestal onder een heg, houtblokken of bijvoorbeeld onder een schuurtje of een egelhuis. Tijdens de winterslaap stopt hun spijsvertering, vertraagt de hartslag en ademhaling en neemt hun lichaamstemperatuur af van 35 graden tot maar 10 graden. Het is niet zo dat egels aaneengesloten slapen. Soms worden ze wakker en veranderen zelfs van nest. In het voorjaar, als de nachttemperatuur stijgt en er weer voldoende voedsel is, ontwaken de egels en gaan op zoek naar voedsel.


Wat eten egels?

Normaal eten egels allerlei insecten en kleine dieren, zoals wormen, rupsen en pissebedden, maar ook kikkers of jonge muizen. Ook slakken eten ze graag. Wanneer u weet dat je een egel in de tuin hebt, kunt u dus ook beter geen slakkenkorrels strooien.
U kunt voor egels speciaal egelvoer kopen met o.a. noten, insecten, maïs, honing, gedroogde bessen enz. Zet dit op een rustige plek in de tuin neer te zetten met een schoteltje met water te plaatsen. Geef egels nooit melk te drinken. Ook al vinden ze dat erg lekker ze krijgen er enorme diarree van. Daar kunnen ze zelfs dood van gaan. Beter is gewoon drinkwater en kattenvoer. Brokjes of voer uit een blik is allebei prima.
Er zijn ook egelvoederhuizen te koop waar de egels veilig en rustig kunnen eten.

Beschermd dier

De egel is een nachtdier met een grote vrijheidsdrang, die een groot territorium nodig heeft als leefruimte. Daarom is de egel in de Nederlandse Flora en Faunawet opgenomen als beschermde diersoort. Het is dus verboden dit dier als huisdier te houden. In de praktijk betekent dit, dat zieke en gewonde egels alleen opgenomen mogen worden in een speciale egelopvangcentrum die hiervoor ontheffing heeft gekregen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De egelopvangcentra hebben de plicht de egel zo snel mogelijk, dus als deze weer voor zichzelf kan zorgen, op een geschikte plek vrij te laten.

Tips om egels te helpen